Close

ЮНИС-Курулуш

«ЮНИС-Курулуш» ЖЧКсы көп жылдан бери Кыргыз Республикасынын аймагындагы суу менен жабдуу жана канализация сырткы системаларды монтаждайт.

Биз ушул жылдары бою ишенимдүү камсыздоочү — ЖЧК «УниПласт» компаниясы менен кызматташабыз. Бул убакыт аралыгында «Уни Пласт» ЖЧК өзүн суу менен жабдуу жана канализация системасына сапатту материалдарды камсыздоочу жана  жооптуу өнөктөш катары көрсөтө алды.

«Уни Пласт» ЖЧК компаниясы өндүргөн продукция бардык талаптарга жооп берет, эксплуатацияда орнотуусу жеңил жана минималдуу техникалык тейлөөсү менен айырмаланат.

Баалардын ийкемдүү системасы, кызматкерлердин жогорку кесипкөйлүгү продукцияны өз убагында жеткирүү жана жетекчилердин жогорку жоопкерчилиги «Уни Пласт» ЖЧК компаниясын ишенимдүү өнөктөш катары көрсөтөт жана биз бул компанияны баарына сунуштайбыз..

Компания ОсОО Uni Plast
Компания ОсОО Uni Plast